Egyházunk általános bemutatása

A Magyarországi Evangélikus Egyház a harmadik legnagyobb történelmi egyház Magyarországon, mintegy kétszáztizenötezer taggal. Gyökereink a zsidó-keresztény örökségre és a lutheri reformációra nyúlnak vissza.

Mintegy háromszáz gyülekezetünk Jézus Krisztushoz kötődő közösségében a tagok minden különbözőségük ellenére összetartoznak – a legkisebb szórványgyülekezetben éppúgy, mint a tízezres lélekszámot is meghaladó egyházközségekben. Isten ránk bízott igéjét a magyar mellett német és szlovák gyökerű gyülekezetek közösségében hirdetjük, ahol napjainkban is három nyelven folyik az istentiszteleti élet. Öt évszázados történelmünk során megtanultuk, hogy a különböző nyelvek és kultúrák egymást gazdagító forrásokká lehetnek. Ezek megőrzése és ápolása drága örökségünk és közös felelősségünk.

Gyülekezeteink tagjai sokfelé kisebbségi- és szórványhelyzetben élnek, így jól ismerjük ennek a létformának minden nehézségét, de áldásait is. Jézus Krisztustól kapott küldetésünk értelmében sóként és kovászként igyekszünk javára lenni a nagyobb közösségeknek, így társadalmunknak is.

Tanuljuk a leleményes szeretet titkát: azt, hogy nem önmagunkért élünk.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ, technikai szám: 0035