Evangélikus Roma Szakkollégium

A négy hazai történelmi egyház képviselői valamint a kormány képviseletében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára 2011. márciusban állapodott meg a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat létrehozásáról. A kezdeményezés abból a felismerésből indult ki, miszerint hiányzik az a szakmailag, morálisan, kettős identitásában megerősödött fiatal roma generáció, mely érti a többségi társadalom elvárásait és saját közössége szükségleteit is, és tagjai elkötelezettnek érzik magukat a párbeszéd és kapcsolat formálásában.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyíregyházán látta adottnak a feltételeket vállalása teljesítéséhez: erős gyülekezetek, felsőoktatási tapasztalatokkal rendelkező elhivatott lelkészek egyfelől, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzete, a roma lakosság magas aránya másfelől. A roma integráció ügye iránt elkötelezett helyi felsőoktatási intézmények együttműködő, a kezdeti nehézségek megoldását elősegítő hozzáállása tette lehetővé, hogy intézményünk a 2011/2012-es tanévben megkezdhette működését a Nyíregyházi Főiskolán.

Az Evangélikus Roma Szakkollégium (ERSZK) 2013. február 1-től 2015 nyaráig az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, a TÁMOP – 4.1.1.D – 12/2/KONV – 201 2 – 0006 projekt keretében működött.

Feladatunk a nyíregyházi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez.

Az ERSZK célja

A szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok nevelése, akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a békés együttélésért.

Ennek érdekében a szakkollégium hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez.

Olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszünk, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul.

A képzés felépítéséről, módszereiről és finanszírozásáról további információkhttp://www.meersz.hu/