Fogyatékkal élők

Nap mint nap megyünk el mellettük, hallunk róluk az esti híradóban, látjuk őket az utcákon, egy félreeső padon a parkban, sorban állásnál a sarki üzletben. Fiatalok, idősek, nők, férfiak, fogyatékkal élők. Az arcuk, a mozdulataik elárulják, hogy rászorulnak valamiféle segítségre. Ön is segítene, de nem mindig van rálátása a segítségadás leghatékonyabb módjára?

Ezért jó, hogy vannak olyan szervezetek, akik tapasztalattal, hozzáértéssel intézményesített keretek között tudják közvetíteni és foganatosítani a kintről érkező segítséget. A Magyarországi Evangélikus Egyház életének természetes napi rutinként teljesített küldetése, hogy a fogyatékkal élőket segítse, és részt vállaljon életükben, emberi életkörülményeiket, méltóságukat biztosítsa.

Diakóniai szolgálatunk 37 intézményben gondoskodik a rászorultakról: idősek bentlakásos otthonai, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés, tanyagondnoki- és falugondnoki szolgálat, fogyatékosok bentlakásos otthonai, fogyatékosok nappali intézménye, családok átmeneti otthonai, hajléktalanok bentlakásos otthona, hajléktalanok átmeneti szállója, népkonyha, nappali melegedő, éjjeli menedékhely, családsegítő szolgáltatások, szenvedélybetegek nappali segítségnyújtása, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, utcai szociális munka, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, demensek nappali ellátása keretében. 

Az intézményeinkben 1500 munkatárs végez szolgálatot, mintegy 6000 embertársunkat segítve ezzel.

A 2015-ös évben átadásra került a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Máriaremetei úton lévő újépülete, amely mintegy 1,5 milliárd forintból, jelentős külföldi és hazai egyházi segítséggel, sok imádsággal újulhatott meg. A projektet a Magyarországi Evangélikus Egyház önerejéből 300 millió forinttal támogatta. A házban idősek és fogyatékkal élő személyek is helyet kaphattak.