Iskolák

A gyerekek több időt töltenek az iskolákban, mint családjukban. Hogyan erősíthetik meg magukban azokat az értékeket, amelyek szüleik és a társadalom számára fontosak? Hogyan fejlődjenek önismereti, önértékelési, érzelmi, lelki és társas képességeikben? Hogyan váljanak önálló, kezdeményező, alkotó, társas együttműködésre képes felnőttekké? Hogyan kezeljék a megosztó társadalmi és gazdasági különbségeket, a hátrányos vallási, felekezeti, nemzetiségi, nemi vagy szociális különbségeket? Hogyan legyenek boldogok, elégedettek?

Iskoláinkban az értékek továbbadása és a tanítás szeretetvezérelten valósul meg. Azzal, hogy elsajátítják az emberi méltóságnak kijáró tiszteletet és a szeretet szabadságát, könnyebben találják meg egyéni élethivatásukat.

Az evangélikus egyház iskoláiban a gyerekeket nyitott szellemiségben neveljük. Figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, a személyiség egészének fejlesztését és kibontakoztatását tűzzük ki célul. Oktatási intézményeinket az egymástól tanulni képes és egymást gazdagító békés egymás mellett élés jellemzi. Tanulóink részt vesznek területi és országos tanulmányi versenyeken. A felkészítés során olyan alapos és széles tudásanyagot sajátítanak el, amellyel bárhol meg tudják állni a helyüket az életben, és fel tudnak készülni a tevékeny tudományos és társadalmi szerepvállalásra. A tudás átadása mellett hangsúlyt fektetünk a családi életre nevelésre, a társas kapcsolatok ápolására, az egyéni elhivatottság megerősítésére, a szociális érzékenység fejlesztésére és a körülvevő világ védelmére.

A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában (2015. október 1.) 30 óvoda, 17 általános iskola, 3 szakiskola, 16 gimnázium, 5 szakközépiskola, 16 alapfokú művészetoktatási intézmény és 9 kollégium végezi tevékenységét.

A teljes intézményi hálózatban 17.830 tanuló tanul.

1.442 pedagógus és 651 nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottunk van. 

42 köznevelési intézményben és egy szakmai szolgáltató intézményben végezzük munkánkat (EPSZTI).

Intézményeink közül 21 országos és 21 gyülekezeti fenntartásban működik.

Intézményrendszerünkben négy-, ha- és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzések, nyelvi előkészítők vannak és alapfokú művészetoktatás is folyik és tagjai vagyunk az Arany János tehetséggondozó programnak is. Rendelkezünk kertészeti-, pedagógiai-, egészségügyi szakközépiskolával, mezőgazdasági-, kereskedelmi-, informatikai szakképző iskolával, angol két tanítási nyelvű általános iskolával és nemzetiségi nevelés-oktatás is folyik iskoláinkban.