Óvodák

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa!” (Mk 10,14) – Jézus küldő mondatának engedelmeskedve végezzük kisgyermekek közötti szolgálatunkat.

A tudományos kutatások sorozata igazolja, hogy a kisgyermekkorban megszerzett ismeretek és elsajátított, alapvető magatartásformák életre szólóan meghatározóak. Az egyházi óvodának épp ezért kiemelt helye és szerepe van a nevelés folyamatában. Közvetlen környezetében a gyermek a jézusi szeretet legalapvetőbb megnyilvánulásait: alapvető jóságot, figyelmességet, szabályokhoz való alkalmazkodást és a megbocsátani tudás képességét tapasztalja és gyakorolja. 

Óvodáinkban nyitottak vagyunk más keresztény felekezetek, más nemzetiségűek és fejlesztés igénylő gyermekek befogadására is. A keresztyén erkölcsi nevelésen túl a Biblia örök értékeinek átadása is fontos szerepet játszik intézményeinkben.

Örvendetes tény, hogy a rendszerváltást követően folyamatosan gyarapodott egyházi intézményeink száma és egyre több szülő szeretné gyermekét keresztény szellemben nevelni. Jelenleg összesen 26 óvodánk van. (Az országos fenntartású és a gyülekezeti óvodák, valamint a nagyobb intézményi egységben működő óvodák is beletartoznak ebbe a számba.)

Egy HÁZ, ahol TALÁLKOZNI lehet...

Egy HÁZ, ahol helye van a töprengő, titkokat kereső, az élet kérdéseit kutató őszinte embereknek...

Egy HÁZ, ahol békességben el lehet vonulni a világ zajától...

Egy HÁZ, ahol gondoskodni lehet és szabad, hogy előbbre lépjünk...

Egy HÁZ, ahol vannak és születnek apró ötletek és életre szóló megoldások...

Egy HÁZ, ahol helye van a SZERETETNEK... 

Szeretettel várjuk a kicsiket intézményeinkben! Támogassa közöttük végzett munkánkat adója 1%-ának felajánlásával!