Rászoruló családok

Országos intézményrendszerünk keretet biztosít arra, hogy segítséget nyújthassunk mindazon családoknak, akik egy krízishelyzet, vagy súlyos anyagi probléma miatt gyors segítségre szorulnak, és a támogatással megelőzhető, hogy tartósan nehéz helyzetbe kerüljenek. Intézményeinken túl a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet munkájának segítésével igyekszünk támogatni a rászoruló családokat.

A válsághelyzetbe kerülés jellemző okai a munkahely elvesztése, lakhatás megszűnése, párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás vagy haláleset.

A Segélyszervezet által személyre szabott programokkal segítünk a családoknak, hogy képesek legyenek problémáik megoldására. A felzárkózás alapja az együttműködés, melynek keretében mindkét fél aktívan részt vesz a nehézségek kezelésében. Ezért igyekszünk fokozatosan növelni az ellátottak saját felelősségét ügyeik megoldásában, motiválni őket az együttműködésre, valamint segíteni az önálló életvitel megteremtésében.

A szülőknek olyan támogatásokat biztosítunk, melyek hozzájárulnak a munka világába való visszajutásukhoz; munkaerő-piaci tréningek, képzések segítik az önerőből való talpraállást. Hangsúlyt fektetünk a szülői kompetenciák fejlesztésére, a reális jövőkép kialakítására és olyan eszközök elsajátítására, melyekkel a család problémáit önállóan meg tudják oldani. 

Célunk, hogy a gyermekek számára biztosítsuk a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéshez szükséges alapvető körülményeket, s támogassuk a szülőket is ezen célok elérése érdekében. Törekszünk arra, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez. Folyamatos egyéni és közösségi fejlesztő programokkal, gyógypedagógiai fejlesztésekkel és korrepetálással hatékonyan segítjük a gyermekeket abban, hogy óvodai vagy iskolai teljesítményük javulhasson. 

Nem tartós segélyezési formákban gondolkodunk; igyekszünk megelőzni, hogy a családok hosszú távú támogatásra szoruljanak, a segélyektől függővé váljanak. Célunk egy adott helyzet, probléma gyors és átfogó kezelése, valamint hogy a családok aktív módon vegyenek részt nehézségeik megoldásában.

Évente több tízezer családnak tudunk így segítséget nyújtani országszerte. A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás kapcsán segítséget kapó családok száma éves szinten több száz is lehet.